Müracaat Formu

Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Faaliyet Ruhsatı başvurusu için dolduracakları müracaat formunu  indirebilirsiniz.

Ad Açıklama İndir
Müracaat Formu Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu