Faaliyet Ruhsat Konuları

Firmaların Serbest Bölgelerde kiralama yaparak faaliyette bulunabilmeleri için T.C. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden “Faaliyet Ruhsatı” almaları gerekmektedir.

Üretim : Üretim de kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesi yapılır.

Alım-Satım : Ticari yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılır.

Depolama : Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir.

Bakım Onarım : Malların bakımı ve onarımı yapılabilir.

Montaj-Demontaj : Malların montajı veya demontajı yapılabilir.

İşyeri Kiralama : Kullanıcılara hazır işyerleri kiraya verilebilir.